« Tillbaka till alla vinnare


Svensk e-identitet ägs av de tre grundarna till 100 %. Alla grundarna jobbar i verksamheten. Svensk e-identitet grundades 2009 och har blivit ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom verksamhetsområdet.

Svensk e-identitet har byggt tjänster kring inloggningslösningar och har valt att leverera dessa på ett helt nytt sätt. Traditionellt har det varit stort fokus på teknik och inte särskilt användaranpassade lösningar. Vi har valt att prata lite teknik och mer användarnytta. Tjänsterna levereras som en s.k. Molntjänst.

Mer om tjänsterna

Tjänster som gör att våra kunder kan erbjuda sin användare säker och smidig inloggning. Man ska ”kunna logga in med vad som helst till vad som helst”. Kunder väljer ofta s.k. tvåfaktorsautentisering, men även enklare inloggningsmetoder.

Framtid

Under 2016 kommer fokus att läggas på försäljning främst i Sverige, men även i utlandet. I utlandet skiljer sig ofta behov där man generellt sett inte har kommit lika långt som i Sverige. Där pratar man ofta mer om säkerhet än kundnytta. I Sverige utgår kunderna från att det är säkert och ställer mer krav på smidighet för kunden.

Om företaget

Huvudkontoret finns i Uppsala. Företaget äger även ett eget utvecklingsbolag i Tunisien. Totalt sysselsätter företaget elva personer i Sverige och åtta personer i Tunisien.

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999