« Tillbaka till alla vinnare


Vår vision är att alla saker i världen kommer att vara smarta – drivet av AI och att vår mjukvaruplattform hjälper till att möjliggöra detta:

Sätt några sensorer på din produkt. Föreställ dig sedan att det du kommer att få inte bara är en ström av rådata, utan intelligenta meddelanden, som: ”Hej, jag behöver underhåll.” ”Energiförbrukningen har ökat med 18 procent den här veckan.” ”Användningskostnaden för mig idag var 57 dollar.” Allt detta direkt på enheten, utan att förlita sig på molnet.

Föreställ dig också att detta är möjligt att åstadkomma på kort tid, på vilken enhet som helst, oavsett hur liten den må vara, vilket reducerar dina kostnader och öppnar upp för nya intäktsströmmar. Dessutom kan dina produktägare, ingenjörer och analytiker vrida modellerna bakom budskapen precis som de vill, interaktivt, från dag ett.

Hemsida: https://streamanalyze.com/

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999