« Tillbaka till alla vinnare


PreVet utvecklar en samarbetsplattform som underlättar kommunikationen mellan bl a hästägare och veterinär där all dokumentation samlas och kan följa djuret vid vård och eventuell försäljning. Vi bidrar till effektiviserad vårdhantering, ökat välmående och sänkta skadeersättningskostnader. Målet är en ny branschstandard för tryggare hästägande och förbättrade arbetsprocesser. Bolaget är Uppsalabaserat och grundades 2017.

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999