« Tillbaka till alla vinnare


Tillsammans skapar vi ett hälsosamt arbetsliv där alla har en viktig plats.
Vi är en lokal partner inom arbetsmiljö-, hälsa och sjukvård. Våra kunder värdesätter att vi är personliga, snabba och lösningsinriktade i allt vi gör.

Vår vision är förankrad i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, vi vill vara med och skapa en bättre värld. Genom att förbättra hälsan, arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsarbete tillsammans med våra kunder bidrar vi till de globala målen.

Vår största styrka är att vi är nära våra kunder, både geografiskt och relationsmässigt. Vi är snabba när det behövs och vi erbjuder tjänster inom hälso-, sjukvårds- och arbetsmiljöområdet. Våra kunder finns inom alla branscher och är allt från enmansföretag till större koncerner.

Idag är vi ett 20-tal personer med bred kompetens och olika bakgrund som tillsammans hjälper och stöttar våra kunder. Gemensamt för oss är att vi trivs med vårt jobb. Vi går ofta hem efter arbetsdagen med en god känsla i magen, då vi känner att vi är med och bidrar till ett hälsosammare Uppsala och ett mer hållbart samhälle.

  • Vi har en hälsomottagning på Studenternas Arena, Ulleråkersvägen 4B
  • Vi har en mobil mottagning i form av en specialinredd husbil: Hälsomobilen.
  • Auktoriserad företagshälsa av Sveriges Företagshälsor
  • ISO-certifierade i arbetsmiljö: ISO 45001
  • Utsågs till ett av Uppsalas hållbara företag av Företagarna 2022.

    Hemsida: https://prohelia.se/

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999