« Tillbaka till alla vinnare


Biocell Analytica erbjuder effektbaserade analysmetoder för att upptäcka kemiska föroreningar i miljön, t.ex. i dricksvatten, avloppsvatten, ytvatten, jord, sediment och livsmedel. Analysmetoderna kan användas för att optimera reningstekniker och testa nya tekniska lösningar och därmed kunna minska utsläppen av farliga kemikalier i miljön. Våra analysmetoder mäter effekter av både kända och okända toxiska kemiska föroreningar och visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som kan uppstå då flera kemikalier samverkar.

Hemsida: www.biocellanalytica.se

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999