« Tillbaka till alla vinnare


CarboNext AB utvecklar en process som utvinner fast kol ur olika kolväten (naturgas, biogas, etanol etc.) och samtidigt bidrar till ett förbättrat klimat genom att reducera förekomsten av metangas och koldioxid i atmosfären. Eftersom de kolstrukturer som utvinns kan specialdesignas för olika kunders behov innebär tekniken en mer attraktiv lösning än s.k. Carbon Capture and Storage där koldioxid helt enkelt begravs under mark. Processen generar förutom det värdefulla kolet även klimatpositiv energi i form av vätgas och värme.

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999