Om näringslivspriset Bona Postulata

Bona-Postulata-4

Bona Postulata är latin och betyder goda förutsättningar

Bona Postulata är latin och betyder goda förutsättningar. Bona Postulatapriset är ett lokalt näringslivspris som vill uppmuntra företag med säte i Uppsala län med stark tillväxtpotential. Det kan vara både det mindre och det större företaget. Det är tillväxtpotentialen som avgör. Bakom priset står 18 stycken välkända företag och näringslivsorganisationer i länet som på det här sättet vill bidra till att företag med goda förutsättningar utvecklas och får den uppmärksamhet och draghjälp de förtjänar.

Bona Postulatapriset skiljer sig från andra näringslivspris bland annat genom att de vinnande företagen får kvalificerad utbildning och mentorer istället för blommor och diplom. Bland de företag som nominerades till Bona Postulatapriset 2020 utsåg en jury 10 stycken vinnare som belönades med utbildning och medlemskap i ett unikt nätverk inom affärs- och företagsutveckling. På grund av Corona-pandemin har utbildningsinsatser hållits i digitalt format och pristagarna har även erbjudits ett paket med olika stöd från Bona Postulatas sponsorer, bl.a. egna onlinebaserade utbildningsinsatser och gratis rådgivning som stärker deltagarnas kompetens ytterligare. Så snart omständigheterna medger kommer även 2020 års pristagare att bjudas in till ett middagsevent. Vår uppgift är att uppmuntra företag med säte i Uppsala län som har förutsättningar att bli framgångsrika. Eftersom vi började först 1999 har vi naturligtvis missat en rad namn som är stora idag. Däremot har vi bra koll på de som kan bli det i morgon.

Bakom priset står: Swace Digital, Vakna Uppsala, Almi, Aspia, PwC, Lindahl, Uppsala kommun, Nordea, Relation, Mediehuset UNT, Matador, Handelskammaren i Uppsala län, SLU Holding, Salgado, Eklundshof, Miab Förvaltning, Brann

Vinnarkriterier

  1. Företaget ska ha sitt säte i Uppsala län.
  2. Företaget får inte ha vunnit Bona Postulata-priset tidigare.
  3. Företaget ska bedömas ha stark tillväxtpotential. Potentialen för tillväxt bedöms utifrån samtliga relevanta omständigheter, så som t.ex. produkten eller tjänstens potential, personen/personerna bakom eller verksamma i företaget, marknadssituationen och eventuella marknadshinder etc.
  4. Den utbildning som erbjuds vinnarna, och Bona Postulatas övriga arrangemang, bör bedömas vara till nytta för företaget och/eller personerna bakom företaget.
  5. Juryn bör sträva efter mångfald i pristagarkollektivet, och då inte bara avseende kön och bakgrund, utan även i fråga om branschtillhörighet och geografisk belägenhet inom Uppsala län.
  6. Både mindre och större företag kan utses till vinnare. Det finns inget krav på viss omsättning eller antal anställda, och inte heller på minsta eller längsta tid som företaget ska ha existerat.

 

Jury 2021

Göran Enander, Landshövding

Patrik Rindstål , Advokatfirman Lindahl

Maria Wigenfeldt, PwC

Malin Nilsson, Inossia

För mer information kontakta patrik.rindstal@lindahl.se
eller maria.wigenfeldt@pwc.com

Sponsorer