« Tillbaka till alla vinnare


Pharmacolog är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget bildades 2007 av Hans Dahlin och framlidne Kjell Westerlund med fokus på utveckling av tekniska lösningar för att kvalitetsäkra administrering av intravenösa läkemedel vid cancerbehandling.

Idag har bolaget en färdig produkt DrugLog© som marknadsförs och säljs både i Europa och USA.

Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla tekniker för individanpassade behandlingar med intravenösa läkemedel främst inom cancervården.

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999