« Tillbaka till alla vinnare


Polymore AB är ett litet industriföretag som tillverkar upplösare för flytande polymerer. Dessa används inom vattenbehandlingsprocesser och avloppsreningsverk. Vi är med över hela världen och verkar för renare vatten och luft.

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999