« Tillbaka till alla vinnare


Bolaget bildades på initiativ av Arash Khajeh och Roger Aydin 2016, sedan Arash under arbete i Dubai noterat en stor förekomst av mobil ångtvätt av fordon. På arabiska halvön är vatten en bristvara och denna tvättmetod förbrukar mindre än tio liter vatten per biltvätt, mot mera än det tiodubbla för en traditionell tvättmetod, med samma resultat, en ren bil. Då det även i Sverige på senare tid har upptäckts att färskvatten är en begränsad resurs, insåg grundarna att det även i vårt land fanns ett behov av att bidra med en produktutveckling i hållbarhetens tecken även för fordonstvätt. Metoden ger inte heller någon belastning av dagvattensystemet, då varje tvätt inte lämnar mera än någon deciliter vatten som med den avlägsnade bilsmutsen samlas upp på särskilda mattor som rengörs i egen tvätt med oljeavskiljare. Vid hård nedsmutsning används endast Svanenmärkta biologiskt nedbrytbara lösningsmedel.

Även om miljötänket har varit den ursprungliga motorn vid etablering av verksamheten, finns det mycket att vinna med den mobila verksamheten, bilarna tvättas där de befinner sig, på företagets parkering, på den egna garageuppfarten eller på vilken annan plats som helst där bilen brukare lämnar bilen en halvtimme under arbetet eller något annat ärende, eller ställer upp den efter arbetsdagens slut. Ett företag behöver inte låta sina anställda lägga tid på köande till en automattvätt utan kan ägna sig åt viktigare sysslor, utan kan inleda följande arbetsdag med en nytvättad bil.

Hemsida: https://www.profsteam.com/

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999