« Tillbaka till alla vinnare


AirForestry har tagit fram ett helt nytt innovativt koncept för skogsbruket. AirForestry kan med sin revolutionerande teknik gallra träd från luften med högkapacitets drönare. Den 6,2 meter i diameter stora drönaren är både elektrisk och autonom. Tekniken kommer öka produktionen, eliminera markskador och framförallt skapa en starkare skog med förbättrad biologisk mångfald.

AirForestry drivs med batterier, vilket gör den till hundra procent fossilfri.

Och genom att skörda från luften elimineras stickvägarna så att fler träd kan stå kvar och växa. Detta gör att skogen kan lagra mer kol. Lösningen är helt innovativ och det finns ingen annan som gör något liknande. 

Hemsida: https://www.airforestry.com/

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999