« Tillbaka till alla vinnare


Inom området individanpassad medicin kan Strike Pharmas egenutvecklade ’Adaptable Drug Affinity Conjugate’ (ADAC)-teknologiplattform ta precisionsmedicin till en ny nivå, vilket möjliggör utveckling av immunmodulerande och andra antikroppsbaserade behandlingar skräddarsydda för den enskilda patienten och tillämpliga för en mängd olika sjukdomsindikationer. Idag fokuserar bolagets program på utveckling av nya kandidater för användning som cancerbehandlingsvacciner, med inriktning på en väl karakteriserad uppsättning cancermutationer som finns i solida tumörer.

Genom att använda ADAC-teknologiplattformen för att koppla tumörspecifika antigena peptider till en agonistisk antikropp kommer det resulterande terapeutiska vaccinet att förbättra immunmoduleringseffekterna och förbättra farmakokinetiska egenskaper. Att integrera en väl karakteriserad antikropp kommer att bana väg för nästa steg i personlig immunterapi – modulära, individualiserade cancervacciner baserade på den genetiska profilen för varje patients tumör. Sådana mycket riktade behandlingar erbjuder potential att öka terapeutisk effekt och minska dosnivåerna och därigenom minimera risken för biverkningar.

Hemsida: www.strikepharma.com

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999