« Tillbaka till alla vinnare


Evolar AB har utvecklat en solcellsteknik, PV Power Booster (”PVPB”), och marknadsför nu sin produkt ”PVPB Line”. I denna produktionslina appliceras ett solcellskikt av materialet perovskit på en konventionell solpanels frontglas. Glaset monteras i solpaneltillverkningen ihop med det befintliga solcellsskiktet, vanligtvis av kisel. Resultatet blir en s k tandempanel med 25% högre elutbyte; mer el kommer m a o att produceras på en given installationsyta. Detta möjliggör tillgång till kostnadseffektiva solpaneler med högt elutbyte, ökad lönsamhet för solcellsindustrin samt en accelererad omställning till förnybar energiproduktion.

Evolar is leading the evolution in solar by commercializing the next generation of photovoltaics!

Hemsida: www.evolarab.se

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999