« Tillbaka till alla vinnare


Nitrocapt har tagit fram en fossilgasoberoende kemisk process för att tillverka kvävegödsel, det vill säga världens största kemikalie i volym. Metoden är ett genombrott gällande energieffektivitet och produktionskostnad, vilket ger teknologin goda möjligheter att bli omvälvande på en marknad värd hundratals miljarder.

Hemsida: https://nitrocapt.com/

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999