« Tillbaka till alla vinnare


Fertsofts verksamhet inriktar sig på utveckling och licensiering av LinnéFiler, ett IT-stöd för kliniker som behandlar patienter med fertilitetsproblem.

Ungefär var sjätte par har svårt att få barn. Det betyder att omkring en halv miljon svenskar är ofrivilligt barnlösa. Som tur är finns hjälp att få. Genom att erbjuda fertilitetskliniker ett modernt IT-stöd anpassat efter deras unika behov, skapar vi de bästa förutsättningarna för en papperslös, säker och effektiv fertilitetsbehandling. Vår strategi bygger på arbete med kundanpassning av produkten genom kunskaper om klinikernas olika behov. Till skillnad mot traditionella IT-system i sjukvården som har en statisk uppbyggnad, kan vi erbjuda stor anpassning med bibehållen CE-märkning.

LinnéFiler finns idag på 18 kliniker i Europa. Bland våra kunder finns kliniker i Sverige, Norge, Lettland och Italien. Sedan starten 2010 har företaget haft en stadig tillväxt, och har under de senaste åren ökat marknadsandelarna i bland annat Norge och Baltikum. Vårt mål är att LinnéFiler inom kort ska underlätta arbetet på fler kliniker i Europa. Långsiktigt är vår vision att Fertsoft ska vara ledande leverantör av IT-stöd till fertilitetskliniker.

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999