« Tillbaka till alla vinnare


CADESS Medical AB skapades 2016 som en spin-off från institutionerna för Informationsteknologi och Immunologi, Genetik och Patologi vid Uppsala Universitet, och Klinisk patologi vid Akademiska Sjukhuset. Bolaget är ett resultat av mer än 10 års forskning och utveckling. Bolaget utvecklar ett system för beslutsstöd för diagnos och prognostisering av prostatacancer som hjälper patologer och urologer att bättre och snabbare bestämma vilka patienter som kan leva med prostatacancer och vilka som behöver medicinsk behandling för att överleva. CADESS™, bolagets produkt, är ett moln-baserat system som bygger på patenterad bildanalysteknologi. CADESS ger noggrann diagnos och prognostisering som resulterar i reducerat lidande för patienter och lägre behandlingskostnader. Den första versionen av CADESS kommer att erbjudas som en moln-baserad ”pay-per-use” lösning riktad mot patologer vid sjukhus, medicinska service laboratorier och företag.

Vinnare 2021

Vinnare 2020

Vinnare 2019

Vinnare 2018

Vinnare 2017

Vinnare 2016

Vinnare 2015

Vinnare 2014

Vinnare 2013

Vinnare 2012

Vinnare 2011

Vinnare 2010

Vinnare 2009

Vinnare 2002

Vinnare 2000

Vinnare 1999