Nominera din kandidat
Tack för din nominering. Nu ser vi till att det företaget får det underlag som behövs för att söka till priset.
Kunde ej registrera, dubbelkolla att alla obligatoriska fält är ifyllda.

Bona Postulatapriset är ett lokalt näringslivspris som vill uppmuntra företag med säte i Uppsala län med stark tillväxtpotential.

Vinnarkriterier

1. Företaget ska ha sitt säte i Uppsala län.

2. Företaget får inte ha vunnit Bona Postulata-priset tidigare.

3. Företaget ska bedömas ha stark tillväxtpotential. Potentialen för tillväxt bedöms utifrån samtliga relevanta omständigheter, så som t.ex. produkten eller tjänstens potential, personen/personerna bakom eller verksamma i företaget, marknadssituationen och eventuella marknadshinder etc.

4. Den utbildning som erbjuds vinnarna, och Bona Postulatas övriga arrangemang, bör bedömas vara till nytta för företaget och/eller personerna bakom företaget.

5. Juryn bör sträva efter mångfald i pristagarkollektivet, och då inte bara avseende kön och bakgrund, utan även i fråga om branschtillhörighet och geografisk belägenhet inom Uppsala län.

6. Både mindre och större företag kan utses till vinnare. Det finns inget krav på viss omsättning eller antal anställda, och inte heller på minsta eller längsta tid som företaget ska ha existerat.